ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้รับมอบเกียรติบัตรในการจัดห้องสมุดประจำศาลโดยเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image

      ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้รับมอบเกียรติบัตรตามโครงการที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้น ตามหัวข้อจัดห้องประชุมประจำศาลโดยเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์ ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


image เอกสารแนบ