ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกันทรลักษ์
image

image รูปภาพ
image
image
image

      เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ  กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการศาลให้มีความสามัคคีทำงานเป็นทีมโดยยึดถือระเบียบกฎหมายแบบแผนที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 


image เอกสารแนบ