ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นางสาวพัดชา พวงประโคน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตผู้สูงอายุให้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างผาสุกและมีสุขภาพชีวิตที่ดี ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ