ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดประชุมเกี่ยวกับการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาล
image

image รูปภาพ
image
image
image

        วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 10.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประชุมเจ้าพนักงานตำรวจ
ผู้ควบคุมผู้ต้องขังศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เพื่อหารือและกำชับรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาลเพิ่มเติมป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นภายในบริเวณศาล ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์


image เอกสารแนบ