ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
image

image รูปภาพ
image
image
image

       เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการฯ และคณะข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี


image เอกสารแนบ