ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดการประชุมหารือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “วันรพี ๒๕๖๒”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันนี้ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นายดารัชพงษ์  เขื่อนทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมจัดกิจกรรม ในการดำเนินการ โดยที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยงานรับไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 


image เอกสารแนบ