ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา  นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์เป็นประธานจัดงาน “วันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕62” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”โดยได้ร่วมมือกับหน่วยในกระบวนการยุตธรรมในเขตอำนาจของศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น ประกอบด้วย พิธีสงฆ์,พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯกิจกรรมศาลจำลอง,กิจกรรมไกล่เกลี่ยจำลอง,กิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการกฎหมาย,กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและจัดกิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันรพี 62 ณ บริเวณศาลจังหวัดกันทรลักษ์และสำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการ ทนายความ นักเรียน ครู ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

 


image เอกสารแนบ