ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วม ทำบุญ “วันบูรพาจารย์” ถวายมหาสังฆทาน ๕๐๐ วัด และพิธีฉลองเปรียญธรรม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมทำบุญ “วันบูรพาจารย์” ถวายมหาสังฆทาน 500 วัด และพิธีฉลองเปรียญธรรม ณ วัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ