ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ “พัฒนาธรรม...พัฒนางาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  เวลา 18.00 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  นำผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ
และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ฝึกปฏิบัติธรรมตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ “พัฒนาธรรม...พัฒนางาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้ฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติ เพื่อการอบรมพัฒนาจิตใจให้เกิดสติ เกิดสมาธิ และเกิดปัญญา ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งตนเองและเป็นหลักแห่งการครองตน ครองคน และครองงาน ณ วัดโนนสำเริง (วัดป่าภูดินแดง) ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ