ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image

        วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นางกัญญารัตน์  ช่างเพียร นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายศาสตราวุฒิ  บัวศรี นิติกร ดำเนินกิจกรรมโครงการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นำความรู้สู่ชุมชน ปี 2562 ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในท้องที่ห่างไกล โดยการแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านโดนอาว หมู่ที่ 7 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ