ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ ๒๓ ครบรอบปีที่ ๓๘ และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

       เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
กันทรลักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ประจำสำนักงานศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 23 ครบรอบปีที่ 38 และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ กรมทหารพรานที่ 23 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ