ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

      เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา และผู้อำนวยการฯ ประจำสำนักงานศาลจังหวัดกันทรลักษ์ รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์  พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้มอบ ณ กรมทหารพรานที่ 23 ตำบลเมือง
 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ