ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” เดือนกันยายน ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นายวชิรวิชญ์ 
พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ ,นายปฏิญญา  หิมะคุณ นิติกร และนางสาววรรณิศา  สุขศรีเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ดำเนินกิจกรรมโครงการศาลจังหวัดกันทรลักษ์
นำความรู้สู่ชุมชน ปี 2562 ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล โดยการแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ วัดโนนสำราญ  ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ