ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมพิธี สมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย
นางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอกันทรลักษ์ ในการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งเป็นการช่วยปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม สร้างความรักความสามัคคีความสงบสุขในท้องถิ่น ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ