ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์บรรยายให้ความรู้กฎหมาย แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามคำพิพากษา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

         วันนี้ (27 ธันวาคม 2562) เวลา 9.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นายวชิรวิชญ์ 
พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมแจกแผ่นพับและบรรยายให้ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราว การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและคุมความประพฤติของจำเลยตามคำพิพากษาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา การขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ การติดต่อราชการศาลและ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 แก่ผู้ถูกควบคุมความประพฤติตามคำพิพากษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อราชการศาลได้อย่างถูกต้อง ทราบและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมในการดูแลตนเองและการรณรงค์เสริมสร้างวินัยในการขับขี่ก่อนเทศกาลปีใหม่จะมาถึง ณ วัดป่าไม้พัฒนา ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ