ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกันทรลักษ์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันนี้ (วันที่ 30  มกราคม 2563) เวลา 09.00 นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมให้การต้อนรับ นายวีรภัทร  ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการศาลให้มีความสามัคคีทำงานเป็นทีมโดยยึดถือระเบียบกฎหมายแบบแผนที่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว จัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้สามารถในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการคดีเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้ศาลยุติธรรมเป็น Digital Court 2020 อย่างสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 


image เอกสารแนบ