ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิด “งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

           วันนี้ (วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖3) เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย
นางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิด “งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ