ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

           เมื่อวันที่  10 มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา 08.00 นาฬิกา  นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ 
พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2563
เพื่อเป็นการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ประกอบกับปัจจุบันได้มีการรณรงค์จากภาครัฐและเอกชนให้ใส่ใจในสุขภาพ  โดยข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจอย่างชัดเจน ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติธรรม พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ E
เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้โดยความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัยที่ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ