ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 14.00 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการฯ และนายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานงานระหว่างศาลยุติธรรม
กับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ระหว่างศาลจังหวัดกันทรลักษ์กับจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมผู้ต้องหาหรือจำเลยในฐานะประชาชนของสังคมได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับสำนักงานปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ