ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดโครงการ “ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหรือจำเลยฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO CONFERENCE
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น.  นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเท่าเทียม

เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว” โดยมี นางสาวพัดชา  พวงประโคน  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และนายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา การปล่อยชั่วคราว การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง หรือคำร้องใบเดียว การประเมินความเสี่ยงและการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาและจำเลยซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. 2562 ข้อที่ 1 ยกกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรม และความสงบสุขของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการคุ้มครองสิทธิ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล โดยเฉพาะเรื่องสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO CONFERENCE เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


image เอกสารแนบ