ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยฯ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE)

วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  พร้อมด้วย นางสาวพัดชา  พวงประโคน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์  นางปุญชรัศมิ์ อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์  และนายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ ดำเนินโครงการ “ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเท่าเทียม เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 6 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา การปล่อยชั่วคราว การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง หรือคำร้องใบเดียว การประเมินความเสี่ยง การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาและจำเลยซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และมาตรการในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. 2562 ข้อที่ 1 ยกกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรม และความสงบสุขของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการคุ้มครองสิทธิ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล โดยเฉพาะเรื่องสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO CONFERENCE เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย ทั้งนี้มีจำนวนผู้ต้องขังประสงค์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง (คำร้องใบเดียว) จำนวน 8 ราย ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ประเมินความเสี่ยงทั้งหมด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ