ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมการประชุมโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย  ฝ่าภัยโควิด” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เพื่อช่วยลดภาระคู่ความและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี และเพิ่มบทบาทศาลยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ