ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในการจัดให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
image

image รูปภาพ
image
image

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย  นางบุญเรือง  กาฬเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์  และนายสัจจพงษ์  พรรณะ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดให้จำเลยทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดการคุมขัง ที่ไม่จำเป็น” ที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การใช้มาตรการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การทำงานเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรม โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งย่อมได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของจำเลย ด้วยการช่วยเหลือหรือสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ