ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์บรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลย แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference (ครั้งที่ 8)

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  พร้อมด้วย นางปุญชรัศมิ์ อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์  และนายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง หรือคำร้องใบเดียว การประเมินความเสี่ยง การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล และการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ซึ่งศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเท่าเทียม เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ