ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมรับฟังแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา ผ่านการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา” ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์  ตำบลกระแชง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ