ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจ บุคลากรซึ่งป่วยและอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

     วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ นายณัฐวิชช์  กัลป์ดก
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ซึ่งป่วยและอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ