ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

วันนี้ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ณ ผามออีแดง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ