ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
image

image รูปภาพ
image
image
image

   วันนี้ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้นางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ