ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) โดยได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องพิจารณาคดีห้องควบคุมผู้ต้องขัง ห้องทำงาน และจุดให้บริการภายในบริเวณอาคารศาลฯ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของ บุคลากรในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ รวมถึงคู่ความและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ