ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม " มีแล้วแบ่งปัน " ในการนี้ นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ