ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมรับฟังการอบรม วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง ฯ โดยวิธีการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้ารับฟังการอบรมหลักสูตร “วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง การสืบพยานออนไลน์ และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ