ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรม “Green Court” ปลูกต้นทุเรียน จัดสวนหย่อม และปลูกผักสวนครัว ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ