ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และงานฌาปนกิจ บิดาเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา นางศิริพร  โสรัจจ์  ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือประกอบพิธีศพ คุณพ่อบรรโจม  เสาเวียง บิดาของนางสาวธาริณี  เสาเวียง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ณ บ้านเลขที่ ๑๓๓ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ และเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ ในงานฌาปนกิจ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพและให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ โดยมีผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธี ณ วัดผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ