ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมการประชุมประสานข้อราชการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมประสานข้อราชการ โดยมี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Streaming ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ