ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และใช้ถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม
image

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในหน่วยงาน และรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการ “ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจใช้ถุงผ้า” ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ