ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นางศิริพรโสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ฯ และบุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ นายกิตติ กิตติวรวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นตัวแทนนำคณะผู้พิพากษา และบุคลากรในศาลจังหวัดกันทรลักษ์เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่จากนางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมมอบอาหารกลางวัน และของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ