ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรม " วิ่งชมทะเลหมอก สู่อ้อมกอดผามออีแดง "
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา นางศิริพรโสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมงาน " วิ่งชมทะเลหมอก สู่อ้อมกอดผามออีแดง " ในการนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้ร่วมวิ่งในระยะ ๑๐.๕ กิโลเมตร ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้มีโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ลดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย


image เอกสารแนบ