ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ