Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562image

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรลักษ์)


image เอกสารแนบ