ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจาณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศาลชั้นต้น

image เอกสารแนบ