ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

วันนี้ (12 มกราคม ๒๕๖๔) เวลา 10.๐๐ นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ