ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และบุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ รวมจำนวน ๗ ราย เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ความและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ