ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ รับการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางจอภาพ (Video Conference)

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและการบริหารราชการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผ่านระบบประชุมทางจอภาพ (Video Conference) โดยนายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ