ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพทางใจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพทางใจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา กิจกรรมที่ ๒ ปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ