ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการซักซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุ หรือแผนป้องกันและรับมือกรณีเกิดเหตุ แห่งความไม่ปลอดภัยภายในบริเวณศาล
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุ หรือแผนป้องกันและรับมือกรณีเกิดเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยภายในบริเวณศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.นรินทร์ บุพตา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


image เอกสารแนบ