ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกชมรมเราไม่ว่ากัน อำเภอกันทรลักษ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณีี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกชมรมเราไม่ว่ากัน อำเภอกันทรลักษ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นอำเภอกันทรลักษ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ