Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำ โดยมีนางพรพักตร์ สเตธัม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของตน โดยมี นายปฏิญญา หิมะคุณ นิติกร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา” นายอนุทา สุดคำภา นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “มาตรการด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาของศาลยุติธรรม” นายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การปล่อยชั่วคราว” แก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ