Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายณภัทร หลักคำ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เข้าคารวะ นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ