ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข”” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

               เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์คณะผู้พิพากษา  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์  ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ฝึกจิตภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนา
และรับฟังการบรรยายธรรมะโดยพระครูไพโรจน์วุฒิธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าสวนงาม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น
สามารถนำมาปรับใช้ในดำเนินชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานให้มีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์
อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ