ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

    เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหว้ดศรีสะเกษ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 


image เอกสารแนบ